Kwart ondernemers heeft last van personeelstekort

Een kwart van de bedrijven wordt belemmerd bij het uitoefenen van hun bedrijfsactiviteiten door een tekort aan arbeidskrachten. De personeelstekorten lopen de laatste tijd flink op.

Dit melden het CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW op grond van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN). Het gaat hier om de niet-financiële bedrijven.

Personeelstekorten lopen op

Aan het begin van het derde kwartaal stelt dus 25% van de ondernemers problemen te hebben bij de bedrijfsvoering door een tekort aan arbeidskrachten. Begin 2016 werd een tekort aan arbeidskrachten nog slechts door minder dan 5% van de bedrijven genoemd als belemmerende factor. Sindsdien is het aantal bedrijven met personeelstekort onafgebroken gegroeid. Uit onderzoek door dezelfde partijen een jaar eerder bleek dat aan het begin van het derde kwartaal van 2017 één op de zes ondernemers personeelstekort echt als een belemmering ervoer voor het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten. Dat is nu dus opgelopen naar één op de vier ondernemers.

Bouw, zakelijke dienstverlening en vervoer

In de bouw meldt 39% van de ondernemers personeelstekorten. Het personeelstekort loopt de laatste tijd flink op. In het tweede kwartaal maakte 19% van de bouwbedrijven hiervan melding.
Ook in de zakelijke dienstverlening (35%) en de sector vervoer en opslag (32%) is het tekort aan arbeidskrachten relatief groot.

Ondernemersvertrouwen

Het ondernemersvertrouwen nam ondanks het personeelstekort verder toe tot een stand van 15,0. Dat is 0,8 punt hoger dan een kwartaal eerder. Sinds 2014 is de stemming onder ondernemers onafgebroken positief.

Recordaantal openstaande vacatures

Vorige week meldde het CBS al dat het aantal openstaande vacatures is opgelopen tot een recordniveau van 251.000.

Bron: Flexmarkt

 

Marieke & De Buren

Halleluja, sapperdiejosija, holliekiedee, blij ermee!
Ze draait wekelijks in deeltijd mee en zwoegt de andere dagen op haar stage-opdracht. Je kunt Marieke vanaf deze week dus ook aan de telefoon krijgen bij De Buren. Gewoon, omdat het kan en ze enorm leuk en goed is! Marieke van harte met je verjaardag vandaag! Ga doorbijten op je opdracht en veel plezier ‘met ons’. 😳😁

Uitzendbureau Zuidplas, Uitzendbureau Zevenhuizen, Bevlogen in Deeltijd, Vacatures Zuidplas, Vacatures Zevenhuizen

The making of …

Even buurten bij de buren…!

Hoe geef je vorm en uiting aan aan een droom en het beeld wat in het hoofd zit van twee meiden met elk een eigen mening?

Zo dus.

Deze mannen gaven een professioneel ‘gezicht’ aan De Buren en met dat resultaat zijn we hartstikke blij! Dank voor het geduld, het bijstellen van onze focus, de geweldige creativiteit en de lol. Op naar een mooie continuering van onze samenwerking!

#huisstijl

#website

#lookenfeel

www.elgersmamedia.nl

www.uitzendbureaudeburen.nl

#bevlogenindeeltijd

#uitzendbureauzevenhuizen

#uitzendbureauzuidplas

Werkloosheid onder de vier procent

DEN HAAG – De daling van de werkloosheid heeft in maart verder doorgezet. In de derde maand van het jaar waren er 357.000 werklozen, oftewel 3,9 procent van de beroepsbevolking. Een maand eerder bedroeg het werkloosheidspercentage nog 4,1 procent, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In maart hadden ruim 8,7 miljoen mensen betaald werk. Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 20.000 per maand toegenomen, aldus het statistiekbureau. Ruim 4,2 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen dus de 357.000 mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Gemiddeld nam hun aantal in de laatste drie maanden af met 13.000 per maand.

De rest van deze groep niet-werkenden, bijna 3,9 miljoen, bestond uit mensen die niet recent hebben gezocht of bijvoorbeeld niet direct voor werk beschikbaar waren. Hun aantal is de laatste drie maanden met gemiddeld 3000 per maand afgenomen, zo meldt het CBS. Uitkeringsinstantie UWV registreerde een afname van het aantal ww-uitkeringen naar 327.000 eind februari.

Het werkloosheidspercentage was in de afgelopen maand nog niet terug op het niveau van vlak voor de economische crisis. Wel is dit percentage sinds begin 2014, toen de werkloosheid piekte op 7,8 procent, gehalveerd. In maart was 3,8 procent van de mannen en 4,1 procent van de vrouwen in de beroepsbevolking werkloos. Daarmee was het verschil tussen mannen en vrouwen een stuk kleiner dan tien jaar geleden, toen de arbeidsmarkt ook gespannen was. Destijds was 3 procent van de mannen en 4,4 procent van de vrouwen in de beroepsbevolking werkloos.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wees er in een reactie op dat het werkloosheidspercentage voor het eerst sinds bijna tien jaar onder de grens van 4 procent lag. ,,De gezamenlijke uitdaging is nu om te zorgen dat mensen die nog op zoek zijn naar werk, ook een passende plek vinden. Bijvoorbeeld door om- en bijscholing. Vooral in de sectoren waar juist tekorten aan mensen dreigen, denk aan de bouw en de zorg”, aldus Koolmees.

Hbo’ers

De werkloosheid onder hbo-afgestudeerden is voor het vierde opeenvolgende jaar gedaald. Nog maar 3,2 procent had in 2017 geen baan. ,,Dat is een daling van 4,1 procentpunt in vier jaar tijd”, berekende de Vereniging Hogescholen op basis van de nieuwe HBO-Monitor.

,,Uit alle cijfers blijkt heel duidelijk dat hbo’ers het goed doen op de arbeidsmarkt en dat de kwaliteit van het hbo daarop goed aansluit “, aldus voorzitter Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen. De werkloosheid is terug op het niveau van voor de crisis (2008). Van de werkenden had maar liefst 87 procent binnen drie maanden een baan te pakken en anderhalf jaar na afstuderen heeft de helft een vaste aanstelling.

Steeds meer Nederlanders ruilen huidige werkgever liefst morgen nog in voor nieuwe

17 procent van de Nederlandse medewerkers verruilt haar oude werkgever het liefst morgen nog voor een nieuwe werkgever die hem een soortgelijke functie aanbiedt. Een grote stijging ten opzichte van afgelopen twee jaar. In 2017 ging dit nog om 11 procent en sinds 2016 is het percentage zelfs bijna verdubbeld (9%). “Een teken dat de arbeidsmarkt weer volop in beweging is”, aldus Ester Koot van Motivaction. 34 procent van de medewerkers acht de kans op een overstap niet groot, maar ook niet klein. Bijna de helft (49%) geeft aan dat de kans klein of zelfs zeer klein is dat hij zijn huidige werkgever verlaat voor een soortgelijke baan bij een andere organisatie. Dit blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Raet onder ruim 1.400 Nederlandse medewerkers.

Wensen medewerker komen niet overeen met focus HR

Uit het onderzoek blijkt dat de wensen van de medewerker niet geheel in lijn liggen met de focus van de HR-professional. De meeste medewerkers kijken bij het kiezen voornamelijk naar het salaris (55%), de reisafstand (40%) en de uitdaging in de nieuwe baan (36%). Minder belangrijk vinden medewerkers de mate van verantwoordelijkheid (12%), de mate van autonomie in het werk (10%) en de mogelijkheid tot thuiswerken (6%). Dit terwijl HR-professionals de organisatie aantrekkelijker proberen te maken door onder andere de medewerker verantwoordelijkheid te bieden (31%).

Daarnaast toont de Raet HR Benchmark aan dat HR-professionals zich focussen op zowel het aantrekken van nieuw talent (30%) als het behouden van het reeds aanwezige talent (32%). De overige HR-professionals (38%) hebben hierin een goede balans. De uitdaging voor HR-professionals is om de organisatie te profileren als aantrekkelijk werkgever om zodoende talent aan te trekken en te behouden.

Martijn Messemaker, CHRO bij Raet: “Medewerkers hebben dankzij de aantrekkende economie steeds meer keuze uit verschillende vacatures. Zij krijgen meer vertrouwen in de arbeidsmarkt en kijken hierdoor vaker om zich heen. Voor de werkgever hoeft een vertrekkende medewerker niet direct een stressvol moment te zijn. Het biedt ook kansen om de deur open te zetten voor nieuw talent. Belangrijk hierin is om de organisatie te positioneren als een aantrekkelijk werkgever die rekening houdt met de belangen van medewerkers. Zet in op een effectief recruitmentbeleid en zorg ervoor dat zowel reeds aanwezig als nieuw talent voor de organisatie wil werken.”

Bron: www.raet.nl

’Moederschap staat gelijk aan 2,5 fulltime baan’

AMSTERDAM – Fulltime moeder zijn is geen baan waarbij je om vijf uur de deur achter je dicht kunt trekken om eens even lekker tot jezelf te komen. Recent onderzoek bevestigt wat elke moeder al weet; moeder zijn is meer werk dan een fulltime baan.

Dat meldt New York Post naar aanleiding van een enquête onder 2000 moeders met kinderen in de leeftijdscategorie vijf tot twaalf jaar, gehouden door de Amerikaanse levensmiddelenfabrikant Welch’s.

Uit een analyse van het wekelijkse schema van de moeders blijkt dat moeders de dag gemiddeld om 6:23 uur starten. Dat is ruim vóór de meeste mensen hun werkdag beginnen. De dag eindigt voor de meeste moeders pas wanneer ze alle taken hebben volbracht, of het nu gaat om loopbaangerelateerde taken of ouderschapstaken. En dat is vaak pas rond een uur of half negen

Niet veel banen vereisen een werkdag van veertien uur, maar voor de meeste moeders is dit toch echt de dagelijkse realiteit. Alles bij elkaar opgeteld maakt een moeder een werkweek van een maar liefst 98 uur, oftewel ruim tweeënhalf keer zoveel als de gemiddelde baan.

Uit het onderzoek bleek ook dat de gemiddelde moeder per dag maar één uur en zeven minuten tijd voor zichzelf heeft.

Op de vraag wat de moeders op de been houdt, antwoordden ze dat ze ’veel koffie drinken’ en ’een dutje doen’. Andere lifesavers blijken wijn, babysitters of familiehulp, Netflix, natte doekjes, afhaalmaaltijden, iPads, speelgoed en gezonde snacks.

 

Bron: telegraaf