Cindy & De Buren

Donderjuh, wat was er veel animo voor deze baan. En dus een grote concurrentie…. Een enerverende kennismaking. Vijf jaar een eigen bedrijf en de zorg en aandacht voor twee dochtertjes. Goede opleidingen en werkervaring. En veel affiniteit met de afdeling en branche. Nu is het weer tijd voor ‘een hobby in loondienst’ én tegelijkertijd alle andere ballen in de lucht houden.
‘Past. Op no. 1.’ Dachten wij.
Ze overtuigde de Managers en de Directeur bij de opdrachtgever ook.
Cindy heel veel succes en werkplezier gewenst!
#bestematch
#bevlogenindeeltijd

Indra & De Buren

Een proactieve secretaresse vinden, fixen we dat? Ja! Hoe leuk is dat? Net voor je vakantie het goede nieuws krijgen dat het is gelukt. Een vaste baan. En eindelijk af van ‘je hebt enkel jarenlang ervaring in één branche’. Je bent nl. een goede secretaresse! Dat zagen wij en de opdrachtgever ook. De contactpersoon ooit bemiddeld bij hetzelfde bedrijf, ze is inmiddels onmisbaar. Prestige klus dus. Driedubbele blijdschap! Indra veel succes en werkplezier gewenst!
#bestematch
#bevlogenindeeltijd

Kwart ondernemers heeft last van personeelstekort

Een kwart van de bedrijven wordt belemmerd bij het uitoefenen van hun bedrijfsactiviteiten door een tekort aan arbeidskrachten. De personeelstekorten lopen de laatste tijd flink op.

Dit melden het CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW op grond van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN). Het gaat hier om de niet-financiële bedrijven.

Personeelstekorten lopen op

Aan het begin van het derde kwartaal stelt dus 25% van de ondernemers problemen te hebben bij de bedrijfsvoering door een tekort aan arbeidskrachten. Begin 2016 werd een tekort aan arbeidskrachten nog slechts door minder dan 5% van de bedrijven genoemd als belemmerende factor. Sindsdien is het aantal bedrijven met personeelstekort onafgebroken gegroeid. Uit onderzoek door dezelfde partijen een jaar eerder bleek dat aan het begin van het derde kwartaal van 2017 één op de zes ondernemers personeelstekort echt als een belemmering ervoer voor het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten. Dat is nu dus opgelopen naar één op de vier ondernemers.

Bouw, zakelijke dienstverlening en vervoer

In de bouw meldt 39% van de ondernemers personeelstekorten. Het personeelstekort loopt de laatste tijd flink op. In het tweede kwartaal maakte 19% van de bouwbedrijven hiervan melding.
Ook in de zakelijke dienstverlening (35%) en de sector vervoer en opslag (32%) is het tekort aan arbeidskrachten relatief groot.

Ondernemersvertrouwen

Het ondernemersvertrouwen nam ondanks het personeelstekort verder toe tot een stand van 15,0. Dat is 0,8 punt hoger dan een kwartaal eerder. Sinds 2014 is de stemming onder ondernemers onafgebroken positief.

Recordaantal openstaande vacatures

Vorige week meldde het CBS al dat het aantal openstaande vacatures is opgelopen tot een recordniveau van 251.000.

Bron: Flexmarkt

 

Marieke & De Buren

Halleluja, sapperdiejosija, holliekiedee, blij ermee!
Ze draait wekelijks in deeltijd mee en zwoegt de andere dagen op haar stage-opdracht. Je kunt Marieke vanaf deze week dus ook aan de telefoon krijgen bij De Buren. Gewoon, omdat het kan en ze enorm leuk en goed is! Marieke van harte met je verjaardag vandaag! Ga doorbijten op je opdracht en veel plezier ‘met ons’. 😳😁

Uitzendbureau Zuidplas, Uitzendbureau Zevenhuizen, Bevlogen in Deeltijd, Vacatures Zuidplas, Vacatures Zevenhuizen

The making of …

Even buurten bij de buren…!

Hoe geef je vorm en uiting aan aan een droom en het beeld wat in het hoofd zit van twee meiden met elk een eigen mening?

Zo dus.

Deze mannen gaven een professioneel ‘gezicht’ aan De Buren en met dat resultaat zijn we hartstikke blij! Dank voor het geduld, het bijstellen van onze focus, de geweldige creativiteit en de lol. Op naar een mooie continuering van onze samenwerking!

#huisstijl

#website

#lookenfeel

www.elgersmamedia.nl

www.uitzendbureaudeburen.nl

#bevlogenindeeltijd

#uitzendbureauzevenhuizen

#uitzendbureauzuidplas

Werkloosheid onder de vier procent

DEN HAAG – De daling van de werkloosheid heeft in maart verder doorgezet. In de derde maand van het jaar waren er 357.000 werklozen, oftewel 3,9 procent van de beroepsbevolking. Een maand eerder bedroeg het werkloosheidspercentage nog 4,1 procent, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In maart hadden ruim 8,7 miljoen mensen betaald werk. Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 20.000 per maand toegenomen, aldus het statistiekbureau. Ruim 4,2 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen dus de 357.000 mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Gemiddeld nam hun aantal in de laatste drie maanden af met 13.000 per maand.

De rest van deze groep niet-werkenden, bijna 3,9 miljoen, bestond uit mensen die niet recent hebben gezocht of bijvoorbeeld niet direct voor werk beschikbaar waren. Hun aantal is de laatste drie maanden met gemiddeld 3000 per maand afgenomen, zo meldt het CBS. Uitkeringsinstantie UWV registreerde een afname van het aantal ww-uitkeringen naar 327.000 eind februari.

Het werkloosheidspercentage was in de afgelopen maand nog niet terug op het niveau van vlak voor de economische crisis. Wel is dit percentage sinds begin 2014, toen de werkloosheid piekte op 7,8 procent, gehalveerd. In maart was 3,8 procent van de mannen en 4,1 procent van de vrouwen in de beroepsbevolking werkloos. Daarmee was het verschil tussen mannen en vrouwen een stuk kleiner dan tien jaar geleden, toen de arbeidsmarkt ook gespannen was. Destijds was 3 procent van de mannen en 4,4 procent van de vrouwen in de beroepsbevolking werkloos.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wees er in een reactie op dat het werkloosheidspercentage voor het eerst sinds bijna tien jaar onder de grens van 4 procent lag. ,,De gezamenlijke uitdaging is nu om te zorgen dat mensen die nog op zoek zijn naar werk, ook een passende plek vinden. Bijvoorbeeld door om- en bijscholing. Vooral in de sectoren waar juist tekorten aan mensen dreigen, denk aan de bouw en de zorg”, aldus Koolmees.

Hbo’ers

De werkloosheid onder hbo-afgestudeerden is voor het vierde opeenvolgende jaar gedaald. Nog maar 3,2 procent had in 2017 geen baan. ,,Dat is een daling van 4,1 procentpunt in vier jaar tijd”, berekende de Vereniging Hogescholen op basis van de nieuwe HBO-Monitor.

,,Uit alle cijfers blijkt heel duidelijk dat hbo’ers het goed doen op de arbeidsmarkt en dat de kwaliteit van het hbo daarop goed aansluit “, aldus voorzitter Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen. De werkloosheid is terug op het niveau van voor de crisis (2008). Van de werkenden had maar liefst 87 procent binnen drie maanden een baan te pakken en anderhalf jaar na afstuderen heeft de helft een vaste aanstelling.