Sabrina & De Buren

Mooi profiel en we zagen het je doen. Een dosis ervaring, inzicht, flexibel, nuchter en bovendien erg bereidwillig! Een baan in de buurt bij een mooie opdrachtgever – die je ook overtuigde – en alle andere ballen in de lucht – natuurlijk bevlogen in deeltijd!
‘Het contact met Bianca heb ik als zeer prettig ervaren. Naast een groot netwerk met voldoende mogelijkheden biedt Bianca goede adviezen, en is het ook ‘gewoon’ gezellig om met haar te sparren. Na een grondige intake, is zij actief aan de slag gegaan om voor mij een leuke, parttime uitdaging te vinden. En met succes! Binnen een paar weken heb ik een leuke job dichtbij huis gevonden. Dankjewel Bianca, voor alles! Je enthousiasme en gezelligheid is aanstekelijk. Op naar een compleet nieuw avontuur!’
#bestematch
#bevlogenindeeltijd

Floris & De Buren

In een krappe arbeidsmarkt is het aantrekken van goed, gekwalificeerd personeel elke dag een uitdaging. Snelheid is o.a. veelzeggend in het bereiken van een positieve ‘Candidate Experience’. Voor Floris zagen we dat en we gaven hem tijd en ruimte om alle paden die er op dat moment waren, te verkennen. Ook hij raakte bevlogen van onze opdrachtgever en vond een nieuwe werkplek via De Buren. ‘Ik heb de samenwerking en het contact als warm, open en doeltreffend ervaren.’ Floris, heel veel succes en werkplezier gewenst!’
#bestematch
#bevlogenindeeltijd

Anneloes & De Buren

Ook hier was een historie. Ooit haar bemiddeld in een van haar eerste banen. Opnieuw in de bemiddeling, weer contact, wat is dat toch fijn… En toen zocht ze misschien een nieuwe collega… Anneloes ook eerder naar volle tevredenheid geplaatst, ze kwam opnieuw beschikbaar. ‘Die past daar’ en dus al voorgesteld voordat de vacature officieel bestond. ‘Wat een goede kandidaat heb je weer tevoorschijn getoverd!’ We toveren nog net niet bij De Buren, maar beloven wel dat we raak schieten met de CV’s die we voorstellen, ha! Dát is nl. onze bevlogenheid.
De kracht van het netwerk, wat tof dat alle partijen geholpen zijn. Anneloes veel succes en werkplezier gewenst!
#bestematch
#bevlogenindeeltijd

Susanne & De Buren

Alle ballen in de lucht, maar dan als ballonnen..! Ze gaat de uitdaging aan om na 5 jaar fulltime moeder te zijn, weer een baan ‘erbij’ te nemen, in een tijdelijk project bij een van onze opdrachtgevers. Super spannend! Maar met een dosis enthousiasme, gedrevenheid en bovenal bevlogen door ‘processen’ om haar heen. En dus reageerde ze onmiddellijk op de vacature na publicatie op onze site: de Kwaliteitsmedewerker m/v zat al in ons netwerk. Susanne, veel succes in je nieuwe functie!
#bestematch
#bevlogenindeeltijd

Fulltime werken is achterhaald, ook voor de man

OPINIE

Parttime werken heeft de toekomst. Met meer tijd voor sociale contacten zullen we allemaal gelukkiger en gezonder zijn, meent Esther de Jong.

Tijd is een schaars goed nu de wereld in hoog tempo verandert. Het verdienen van een inkomen, opvoeden en zorgen voor kinderen, onszelf, ouders en anderen in de buurt, de noodzaak om in sociaal, cultureel, politiek én technologisch opzicht enigszins ‘bij’ te blijven: het kost allemaal tijd. Waarom 40 uur per week blijven werken? Het heeft grote voordelen om de norm op 30 uur te stellen: 75 procent is het nieuwe fulltime.

In een Zweeds experiment, waarbij verpleegsters in een rusthuis twee jaar lang diensten van zes in plaats van acht uur draaiden, bleek dat het ziekteverzuim daalde, men minder vrije dagen opnam, een betere gezondheid ervoer en lagere stressniveaus rapporteerde vergeleken met de controlegroep. In Nederland is nog steeds het ‘anderhalf verdienersmodel’ gangbaar onder heteroparen, zeker met kinderen: de man werkt fulltime, de vrouw parttime. Van vrouwen wordt verwacht en geaccepteerd dat zij betaald werk verrichten mits zij de zorg voor kinderen, ouders en naasten op zich nemen, onbetaald.

Uit het recente tijdsbestedingsonderzoek van het SCP blijkt dat mannen en vrouwen wekelijks gemiddeld evenveel uren stoppen in werk en zorg, maar de verdeling is anders. De man besteedt 60 procent aan betaald werk en 40 procent aan zorgtaken, bij de vrouw ligt dit precies andersom. Het gevolg: van de werkende vrouwen heeft 73 procent een deeltijdbaan.

Kwetsbaarheid

Uit het recente SCP-rapport ‘Werken aan de start’ blijkt dat een derde van jonge vrouwen (18-25 jaar) al parttime werkt om zorg, huishouden en werk te combineren. Zij lijken al voor te sorteren op een parttime loopbaan. Dat leidt tot financiële kwetsbaarheid: slechts 59 procent van alle Nederlandse vrouwen is financieel zelfstandig.

Na scheiding of overlijden van partner belanden ze vaak in financiële problemen. Bovendien bouwen zij minder pensioen op. De helft van de jonge vrouwen uit het SCP-rapport zou meer uren willen werken en geeft aan minder voldoening uit werk te halen dan mannen. Deeltijd werken is vaak geen primaire wens, maar een oplossing voor een dilemma: hoe zorg, huishouden en werk te combineren.

De discussie die na dit SCP-rapport losbarstte, focust op de vrouw, ‘het balanstrutje’, die een perfecte verhouding nastreeft tussen privé en werk. Maar laten we ook naar de partner kijken. Van de jonge vaders is de helft een halve of hele dag thuis om het kind te verzorgen. Meer vaders willen er zijn voor hun kinderen en de zorg niet enkel aan de vrouw overlaten. Maar ze stuiten vaak op weerstand bij hun werkgever tegen parttime werkende mannen.

Uit diverse onderzoeken van SCP en CBS echter blijkt dat een toenemend aantal mannen en vrouwen een gelijke verdeling van arbeid en zorgtaken wil. Ook is voor steeds meer mannen en vrouwen een deeltijdbaan voor zowel moeders als vaders van jonge kinderen het ideaal. Er is meer in het leven dan werk alleen.

Sociaal kapitaal

Sociale contacten zijn essentieel voor het menselijk welzijn. Het onderhouden van banden met familie en vrienden, die verdergaan dan een app, vergt tijd. Evenals actief burgerschap zoals mantelzorg, vrijwilligerswerk en politieke participatie. Het sociale kapitaal dat hiermee in al zijn diversiteit wordt ontwikkeld, is onmisbaar voor de cohesie in de samenleving. En daar profiteren we allemaal van.

Maar ook moeten we alert zijn op stereotype taakverdeling zoals bleek uit onderzoek van SCP en Atria: vrouwen doen in de vrije tijd het ‘emotiewerk’ thuis en de mantelzorg, en mannen gaan de sport en politiek in.

De 30-urige werkweek, voor mannen én vrouwen, geeft ruimte voor verandering in de taakverdeling tussen vrouwen en mannen in een complexer wordende wereld. Een verandering die al door Joke Smit, voorvechtster van onder meer een betere positie voor moeders, werd bepleit in de jaren zeventig. Als het experiment in Zweden een goede indicatie is, zullen we allemaal gezonder en gelukkiger zijn. Joke Smit was haar tijd vooruit.

Fulltime werken is achterhaald, ­laten we dat nu eens erkennen.

Esther de Jong is senior beleidsmedewerker bij Atria, ­kennisinstituut voor emancipatie en ­vrouwengeschiedenis.

Bron: Trouw