HRM ADVISEUR m/v

Wij zijn op zoek naar een HRM Adviseur m/v voor een gemeente in de regio Zuidplas. De functie is met ingang van 4 juni tot 1 december 2019 voor 24 uur per week. De tijdelijke opdracht kan nog met 2 maanden verlengd worden.

 

Taken en verantwoordelijkheden
Je adviseert en faciliteert het lijnmanagement bij de realisatie van de P&O-taken op het gebied van ontwikkeling, werving en selectie, rechtspositie, arbeidsvoorwaarden, loopbaanontwikkeling en personeelsplanning. Je bent sparringpartner die zowel strategisch, tactisch als operationeel opereert. Jouw focus ligt deels ook bij arbotechnische zaken. Je neemt deel of leidt projecten en bewaakt naleving van beleid en regelgeving.

 

Gevraagd
Je hebt tenminste vijf jaar ervaring met het werken voor of bij gemeenten in de afgelopen tien jaar. Je hebt affiniteit met en kennis van arbo, preventie en verzuim. Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding op en gebied van Personeel en Organisatie. Je bent bereid om een wisselend aantal uur per week te accepteren, waarbij het minimum aantal per week 16 uur bedraagt en het maximum 36 uur bedraagt. Ten minste 1 maand van te voren wordt, in geval van een wijziging, een nieuw aantal uren per week bepaald. In overleg kan ten minste 1 dagdeel per week worden thuisgewerkt, bij 36 uur kan maximaal 1 dag per week worden thuisgewerkt. Belangrijke competenties voor deze functie zijn: adviesvaardigheid, flexibiliteit, probleemanalyse, organisatiesensitiviteit, proactief en samenwerken.

 

Interesse in bovenstaande functie en wil je meer informatie? Bel dan naar De Buren en vraag naar Bianca op nummer 0180 39 77 82.
Wil je direct solliciteren? Laat dan jouw gegevens, CV en desgewenst korte motivatie achter op onze website www.uitzendbureaudeburen.nl.

Kandidaten die solliciteren die niet aan de meest gestelde eisen voldoen, kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

MEDEWERKER PROJECTMANAGEMENT m/v

Wij zijn op zoek naar een Medewerker Projectmanagement m/v voor een gemeentelijke instelling in de regio Zuidplas. De functie is met ingang van 1 juni tot 31 december 2019 voor 24 uur per week. Eventueel is er daarna ook nog sprake van een verlenging van de opdracht.

 

Taken en verantwoordelijkheden
Je komt te werken op de afdeling Zorg en Welzijn. Als teamlid ben je werkzaam binnen het programma ‘Integrale Uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein’. Het team bestaat uit een Manager, een secretaris en jijzelf. Je bent trekker van diverse werkgroepen. Je coördineert, bent alert op risico’s en knelpunten en stemt zaken af met de Manager. Je fungeert als sparring partner. Je bent je bewust van de dynamiek, processen en verschillende belangen binnen de in- en externe organisatie. Je draagt zorg voor kennisoverdracht en communicatie over de behaalde resultaten in het programma. Je stelt beslisdocumenten op en draagt zorg voor een tijdige besluitvorming.

 

Gevraagd
Je hebt minimaal twee jaar ervaring met programmatisch werken in de afgelopen vijf jaar. Je hebt ervaring in het sociaal domein. Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding. Daarnaast heb je gewerkt in een politiek-bestuurlijke omgeving. Stressbestendig, flexibel, verbindend, samenwerken, analytisch vermogen en resultaatgerichtheid zijn de benodigde competenties.

 

Interesse in bovenstaande functie en wil je meer informatie? Bel dan naar De Buren en vraag naar Bianca op nummer 0180 39 77 82.
Wil je direct solliciteren? Laat dan jouw gegevens, CV en desgewenst korte motivatie achter op onze website www.uitzendbureaudeburen.nl.

Kandidaten die solliciteren die niet aan de meest gestelde eisen voldoen, kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

BELEIDSADVISEUR m/v

Wij zijn op zoek naar een Beleidsadviseur m/v voor een gemeentelijke instelling in de regio Zuidplas. De functie is met ingang van 4 juni tot 31 december 2019 voor 28-32 uur per week. Eventueel is er daarna ook nog sprake van een verlenging van de opdracht.

 

Taken en verantwoordelijkheden
Je komt te werken op de afdeling Strategie en Beleid. Je houdt je bezig met strategische, politiek gevoelige vraagstukken. Je adviseert bestuur, MT en de rest van de organisatie. De functie is ontstaan in verband met zwangerschapsverlof.

 

Gevraagd
Je hebt minimaal een afgeronde Hbo-opleiding, bij voorkeur Bestuurskunde of Juridisch. Je hebt 2-3 jaar gemeentelijke ervaring opgedaan als beleidsadviseur. Je hebt ervaring met het schrijven van collegeadviezen en raadsvoorstellen en dus een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Je hebt kennis van verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen. Je staat stevig in je schoenen, bent hands-on en direct inzetbaar.

 

Interesse in bovenstaande functie en wil je meer informatie? Bel dan naar De Buren en vraag naar Bianca op nummer 0180 39 77 82.
Wil je direct solliciteren? Laat dan jouw gegevens, CV en desgewenst korte motivatie achter op onze website www.uitzendbureaudeburen.nl.

Kandidaten die solliciteren die niet aan de meest gestelde eisen voldoen, kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

POORTWACHTER PARTICIPATIEWET / IOAW m/v

Wij zijn op zoek naar een Poortwachter Participatiewet / IOAW m/v voor een gemeentelijke instelling in de regio Zuidplas. De functie is met ingang van 1 juni tot 31 december 2019 voor 36 uur per week. Eventueel is er daarna ook nog sprake van een verlenging van de opdracht.

 

Taken en verantwoordelijkheden
Je beoordeelt de eerste fase van aanvraag van een inkomensvoorziening. Doel is om instroom in de uitkering zoveel als mogelijk te voorkomen; door toepassing van Voorliggende Voorzieningen, handhaving (fraude-alert) of door de burger uitstekend te voorzien van informatie & advies ten aanzien van arbeidsmarkttoeleiding. Het uitgangspunt is dat voor iedere burger dienstverlening op maat wordt geleverd met waar mogelijk, de kortste lijn naar uitstroom. Je voert intakegesprekken in het kader van rechtmatigheid & doelmatigheid en stelt daarbij een gepaste diagnose ten aanzien van afstand tot de arbeidsmarkt. Op basis van deze bevindingen zet je de juiste dienstverlening en/of verwijzing in.

 

Gevraagd
Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring opgedaan bij gemeenten op het terrein van Participatiewet / IOAW en fraudepreventie waardoor je tevens bekend bent met het werken in een bestuurlijke-politieke omgeving. Je kunt goed een oordeel vormen door feiten af te wegen en beschikt over goede luistervaardigheden. De sollicitatiegespreksronde vindt plaats in week 23.

 

Interesse in bovenstaande functie en wil je meer informatie? Bel dan naar De Buren en vraag naar Bianca op nummer 0180 39 77 82.
Wil je direct solliciteren? Laat dan jouw gegevens, CV en desgewenst korte motivatie achter op onze website www.uitzendbureaudeburen.nl.

Kandidaten die solliciteren die niet aan de meest gestelde eisen voldoen, kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

HANDHAVINGSJURIST OMGEVINGSRECHT m/v – INGEVULD –

Wij zijn op zoek naar een Handhavingsjurist omgevingsrecht m/v voor een organisatie in de regio Zuidplas. De functie is met ingang van 1 juli 2019 tot 31 december 2019 voor 32 uur (werkdagen nader te bepalen) per week. Eventueel wordt de opdracht nog verlengd.

 

Taken en verantwoordelijkheden
Je komt te werken op de afdeling Bouw- en woningtoezicht. Je behandelt zelfstandig handhavingszaken rond overtredingen van bouw- en RO-regelgeving. Je zorgt voor de communicatie met de overtreder, de gemeente en eventuele verzoekers om handhaving. Daarnaast behandel je bezwaar- en beroepszaken. Ook geef je juridische adviezen aan gemeenten en provincie.

 

Gevraagd
Je hebt een juridische opleiding op Wo-niveau en minstens zeven jaar ervaring met de genoemde taken in de afgelopen tien jaar. Kandidaten die daarnaast kennis van en ervaring hebben met milieuregelgeving en het afhandelen van Wob- en planschadeverzoeken hebben de voorkeur. Het is belangrijk dat je beschikt over goede contactuele vaardigheden. Je bent politiek sensitief, initiatiefrijk en enthousiast, resultaatgericht en overtuigend. De sollicitatiegespreksronde vindt plaats op 24 mei a.s.

Interesse in bovenstaande functie en wil je meer informatie? Bel dan naar De Buren en vraag naar Bianca op nummer 0180 39 77 82.
Wil je direct solliciteren? Laat dan jouw gegevens, CV en desgewenst korte motivatie achter op onze website www.uitzendbureaudeburen.nl.

Kandidaten die solliciteren die niet aan de meest gestelde eisen voldoen, kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

MEDEWERKER SERVICESDESK ICT m/v

Wij zijn op zoek naar een Medewerker Servicedesk ICT m/v voor een gemeentelijke instelling in de regio Zuidplas. De functie is met ingang van zo spoedig mogelijk tot 31 december 2019 voor 24 uur (maandag t/m woensdag) per week. Eventueel is er daarna ook nog sprake van een verlenging van de opdracht voor 16 uur per week.

 

Taken en verantwoordelijkheden
Je richt je op het zorg dragen van de continuïteit van de bedrijfsvoering. Je geeft oplossingen en draagt workarounds aan met betrekking tot ICT gerelateerde zaken. Je bent het eerste aanspreekpunt voor automatisering en facilitaire zaken, die binnen komen via baliecontact, telefoon, e-mail of selfservicemodule via Intranet. Je behandelt vragen en verwijst door naar de juiste persoon. Je werkt met TopDesk, Active Directory, de telefoon en de Citrix management console. Je analyseert en administreert. Je beheert de in- en uitgifte van middelen. Je vertaalt vragen van medewerkers naar haalbare functionele automatiseringsoplossingen en communiceert naar de beheerder. Je hebt veel contacten en wordt tevens ingezet op andere locaties in de regio om werkplekondersteuning te bieden.

 

Gevraagd
Je hebt een afgeronde Mbo-opleiding niveau 3 of 4. Je hebt kennis en ervaring met TopDesk, Xenapp, Exchange en Active Directory. Je hebt ervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur binnen een gemeente. Je kunt goed samenwerken, hebt affiniteit met ICT, bent resultaat- en klantgericht. De sollicitatiegespreksronde vindt plaats op 23 en 24 mei a.s.

 

Interesse in bovenstaande functie en wil je meer informatie? Bel dan naar De Buren en vraag naar Bianca op nummer 0180 39 77 82.
Wil je direct solliciteren? Laat dan jouw gegevens, CV en desgewenst korte motivatie achter op onze website www.uitzendbureaudeburen.nl.

Kandidaten die solliciteren die niet aan de meest gestelde eisen voldoen, kunnen we helaas niet in behandeling nemen.